با سلام خیلی ممنون که به وبلاگ من سر زدید از نظرات خود ما را بی بهره نگذارید.

باتشکر

نام:حسن    نام خانوادگی:اصغری گل محمد تبار

نام درس:علوم     

پایه:پنجم ابتدایی    مدت جلسه:45دقیقه

موضوع درس:دستگاه عصبی و اندام های حسی  

هدف درس: آشنایی با دستگاه عصبی و اندام های حسی  

جلسه:64

رئوس مطالب

دستگاه عصبی،

اندام های حسی،

نزدیک بینی و دور بینی،

عیب های گوش

هدف های جزئی و رفتاری

1-سناخت کافی از دستگاه عصبی و کار اصلی آن

 2-آشنایی با اندام حسی چشم

 3-علت دوربینی و نزدیک بینی

4-آشنایی با اندام حسی گوش

5-آشنایی با اندام های حسی بویایی و چشایی

۶ ـ به مطالعه درباره ی اندام های حسی علاقه نشان دهد(عاطفی)

۷-آشنایی با اندام حسی لامسه

۸ ـ بتواند تعریف درستی از هر یک از اندام های حسی ارائه دهد(شناختی)

 ۹ - سعی کند بهداشت هر یک از اندام های حسی را رعایت کند(مهارتی)

۱۰ ـ بتواند تکالیف مربوط به این درس را انجام دهد(شناختی)

۱۱ ـ بتواند فواید هر یک را نام ببرد(شناختی)

۱۲ ـ بیشتر به حفظ آنان از آسیبهای موجود تلا ش کند(مهارتی)

۱۳ - اجزای هر یک ازاندام های حسی را بشناسد(شناختی)

۱۴ ـ کاربرد اندام های حسی را در زندگی روزمره را بداند(مهارتی)

پیش بینی رفتار های ورودی

شناخت جزئیتر نسبت به اندام های حسی،

توانایی  پاسخ گویی دانش آموز نسبت به سوالات ساده تر در باره این درس

آیا انواع اندا م های حسی را می داند

ارزش یابی تشخیصی

دانش آموز باید با توجه به دروس سال های گذشته به سوالات زیر پاسخ دهد:

1-اندام های حسی را نام ببرید

2-راه های محافظت از آنها

3-کاربرد هر یک از اندام های حسی

نتیجه

آگاهی از سطح دانش دانش آموزان

مراحل تدریس

-آمادگی و ایجاد انگیزه:

با فراهم نمودن عکس و تصاویری از دستگاه عصبی و دیگر اندام های حسی و مولاژ آنها در دانش آموزان ایجاد انگیزه می کنیم .

-معرفی درس:

از طریق پرسش و پاسخ و سخنرانی.

-ارئه درس:

ابتدا کلاس را با نام خدا شروع می کنیم سپس حضور غیاب می کنیم و از علت غیبت آنها مطلع می شدیم بعد با دانش آموزان سلام و احوال پرسی می کنیم و با آنها رابطه ی عا طفی برقرار می کردیم تا انگیزه ی لازم برای ارائه ی درس داشته با شند سپس سعی می کنیم موضوع درس را با مولاژ به بچه ها معرفی کنیم سپس درباره ی هر یک از اندام های حسی به روش سخنرانی و نمایشی توضیح می دهیم وکاربرد هر یک از اندام ها را به آنها می گوییم و درباره ی ضرورت هر یک از آنها برای انسان را به بچه ها توضیح می دهیم و از بچه ها می خواهیم که طبق توضیحات ما از چند نمونه کاربرد آنها نام ببرند

 

-جمع بندی درس:

با پرسش و پاسخ و با همکاری دانش آموزان مطالب درس را جمع بندی می کنیم.

-ارزشیابی:

طرح سوالاتی از قبل و پخش آنها بعد از تدرس بین دانش آموزان.

-دادن تکلیف :

تمرین های پایان درس را حل کنند و چند مورد از رعایت بهداشت را بیان کنند.

روش

سخنرانی،پرسش و پاسخ و نشان دادن عکس و مولاژ

وسایل

کتاب درسی،گچ،تخته،مولاژ،تصویر

زمان

ده دقیقه بیان اهداف جزئی و رفتاری،ده دقیقه ایجاد انگیزه،پانزده دقیقه ارائه درس،پنج دقیقه جمع بندی مطالب،پنج دقیقه فعالیت های دیگر.

فعالیت های دیگر

انجام آزمایش

ارزشیابی پایانی

علت دوربینی و نزدیک بینی چیست،

کار اصلی دستگاه عصبی را بنویسید،

عیب ها ی گوش را بنویسید،

اندام حسی را نام ببرد،

اجزای هر یک از اندا مهای حسی را نام ببرد.

استاد راهنما:منوچهر کلهر

 

 

+ نوشته شده توسط حسن اصغری گل محمد تبار در دوشنبه ۲۳ فروردین۱۳۸۹ و ساعت ۱۰:۵۷ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM